شرکت صنعتی و تولیدی آژند
پیشگام در صنعت تولید آجر نما و بلوکه های سفالی
اطلاعات بیشتر
شرکت صنعتی و تولیدی آژند
بکارگیری سیستم جدید روباتیک و هوش مصنوعی
اطلاعات بیشتر

ویژگی هایی که ما را منحصر به فرد میکند

image

حمل به صورت بسته بندی و پالت

بارگیری سریع و تخلیه فوری در طبقات بدون ضایعات

خرید آسان

خرید آسان

خرید آسان از طریق تلفن 38433178 _ 5 خط و ازطریق تلگرام09360878829

تولید

تولید

تولید با کوره پیشرفته تونلی و دستگاه های تمام رباتیک آلمانی و نیرو های متخصص

کیفیت

کیفیت

IMS Management Systems , ISO 9001:2008 , OHSAS 18001:2007 و استاندارد ملی ایران